احادیث شیعه

احادیث چهارده معصوم(ع)، آخرالزمان، پزشکی و...

آداب کوتاه کردن ناخن

چند حدیث پیرامون ناخن و آداب کوتاه کردن ناخن

خلقت ناخن:

امام صادق عليه السلام : خطاب به مفضّل بن عمر: اى مفضّل ! در اين بينديش  كه چرا ناخن ها در سر انگشت ها واقع شده اند. جز براى آن كه از انگشت محافظت كنند و در انجام دادن كارها يارى دهند.

كوتاه كردن ناخن:

امام صادق عليه السلام : پوشيده ترين و پنهان ترين جايى كه شيطان براى چيره شدن بر آدميزاد مى يابد، اين است كه در زير ناخن ها جاى گيرد.

امام صادق عليه السلام : كوتاه كردن ناخن ها از سنت است .

امام صادق عليه السلام : كوتاه كردن ناخن ها، گرفتن سبيل و تراشيدن (موى ) عانه در احرام ، از سنت است .

كوتاه كردن ناخن در روز جمعه:

امام صادق عليه السلام : گرفتن سبيل و ناخن ها از جمعه تا جمعه ، مايه ى ايمنى از جذام است .

امام صادق عليه السلام : در هر جمعه ، اندكى از سبيل و ناخن هاى خود را بگير، و اگر هم چيزى وجود نداشته باشد، جاى آن را بساى ، تا ديوانگى و جذام و پيسى به تو نرسد.

 

دفن ناخن هاى گرفته شده:

امام صادق عليه السلام : در تفسير آيه ى (مگر زمين را محل اجتماع نگردانيديم ، چه براى زندگان ، چه براى مردگان ؟) -: مقصود به خاك سپردن مو و ناخن است .

امام صادق عليه السلام : مرد، چون ناخن و موى خود را مى گيرد، آنچه را گرفته است ، به خاك بسپارد، و اين كار، سنت (مستحب ) است .

 

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۳۸۹/۰۸/۳۰ساعت 10:42  توسط H & M  |